Skip to content

Сайт регистрации пропусков: РЕЄСТР ДОЗВОЛІВ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ У МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Содержание

РЕЄСТР ДОЗВОЛІВ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ У МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

У зв’язку з технічтними роботами на сайті, реєстрація користувічів для подачі заяв на отримання дозволів для переміщення через лінію розмежування тимчасово призупинена.

Для оформлення дозволів просимо звертатися до Координаційного центру при ОКП ООС за номером телефону — (068) 351-09-63.

Просимо вибачення за тимчасові незручності! 

1. Заяви які будуть подані з 28.03.2019 року набувають строк діїї «без обмеження терміну дії»

2. Заяви які переподаються з 28.03.2019 року набувають строк діїї «без обмеження терміну дії»

3. Заяви які вже подані та оброблені до 28.03.2019, мають термін дії 1 рік, після закінчення терміну дії, їх можно буде переподати зі строком діїї «без обмеження терміну дії»

4. Для продовження строку дії раніше наданого дозволу необхідно здійснити наступні кроки:

        — Авторизуватися на ресурсі під своїм логіном і паролем.

        — У розділі «Історія поданих заяв» знайти відповідну заяву і натиснути «Переподати» та, керуючись підказками, переподати заяву, скорегувавши (за необхідністю) особисті дані.

        Примітка:  — переподати заяву може лише особа, яка її зареєструвала;

                        — кнопка «Переподати» активується за 2 місяці до закінчення строку дії дозволу;

                        — заяви, які не були переподані до закінчення встановленого терміну дії дозволу, будуть видалені.

5. Будьте уважні при внесенні особистих даних та перевіряйте їх достовірність! Користуйтеся спливаючими підказками при оформленні. 

6. Заяви які ще не пройшли перевірку можуть бути відредаговані тільки особою яка їх вводила. 

7. Використання не дійсних атрибутів доступу більше 5 разів призведе до блокування IP-адреси користувача. 

8. УВАГА! Заява заповнюється виключно українською мовою.

 

Административные процедуры Госпогранкомитета

Перечень административных процедур, осуществляемых Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь

 • выдача пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
  ВНИМАНИЕ! Выдача пропусков на право внеочередного въезда не осуществляется в автодорожные пункты пропуска, в которых функционирует система электронной очереди транспортных средств (belarusborder.by):
  ВНИМАНИЕ! С декабря 2022 года по информации РУП «Белтаможсервис» планируется введение системы электронной очереди транспортных средств  в автодорожном пункте пропуска Новая Гута.

  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь осуществляет выдачу пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь:

  • юридическим лицам*;
  • физическим лицам**;
  • юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим международные грузовые перевозки, на одно грузовое транспортное средство*;
  Выдача пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
  Перечень документов и (или) сведений,
  представляемых заинтересованными
  лицами в уполномоченный орган
  для осуществления административной процедуры
  Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры*** Срок осуществления административной процедуры

  юридическим лицам

  заявление по установленной форме;

  копия страницы документа, удостоверяющего личность, подтверждающая данные о лице, на которое оформляется пропуск;

  документы, копии документов подтверждающих наличие оснований для получения пропуска.

  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. N 70 «О мерах по реализации закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь»»

  за однократный въезд – 5 базовых величин;

  на 1 месяц – 15 базовых величин;

  на 3 месяца – 25 базовых величин;

  на 6 месяцев – 50 базовых величин;

  на 1 год – 100 базовых величин

  15 дней

  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим международные грузовые перевозки, на одно грузовое транспортное средство

  заявление по установленной форме;

  копия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в области автомобильного транспорта, составляющими работами и услугами которой являются международные автомобильные перевозки грузов, заверенная подписью заявителя;

  копии договоров (контрактов), заверенные подписью заявителя;

  копия документа о регистрации грузового транспортного средства (при наличии копии договора аренды грузового транспортного средства или договора финансовой аренды (лизинга), заверенная подписью заявителя;

  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью заявителя

  на 1 месяц – 25 базовых величин;

  на 6 месяцев – 100 базовых величин;

  на 1 год – 150 базовых величин

  15 дней

  физическим лицам

  заявление по установленной форме;

  паспорт (копия паспорта) или документ для выезда за границу;

  документы, копии документов подтверждающих наличие оснований для получения пропуска

  документ, подтверждающий внесение платы

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 января 2009 г. N 70 в редакции от 28 декабря 2017года №1020

  за однократный въезд – 5 базовых величин;

  на 1 месяц – 15 базовых величин;

  на 3 месяца – 25 базовых величин;

  на 6 месяцев – 50 базовых величин;

  на 1 год – 100 базовых величин

  5 рабочих дней

  Государственная пошлина уплачивается за выдачу пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь после принятия Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь решения о выдаче пропуска.

  Выписка из постановления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 19 «О порядке выдачи и изъятия пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска».

  Пропуск выдается заинтересованному лицу или его представителю при наличии документов, подтверждающих его полномочия на получение пропуска. Выданный пропуск является действительным в течение срока его действия. Для оформления нового пропуска заинтересованное лицо направляет в Госпогранкомитет документы, необходимые для выдачи пропуска. Пропуск при утере не восстанавливается, дубликат не выдается.

 • Выдача разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в пунктах пропуска

  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь осуществляет выдачу разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь*;

  Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры Срок осуществления административной процедуры Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
  Срок действия документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры
  заявление по установленной форме; 1 месяц со дня обращения бесплатно бессрочно

  Выписка из Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З              

  «О Государственной границе Республики Беларусь» (статья 48).

  Хозяйственная и иная деятельность в пунктах пропуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и не должна наносить вред здоровью населения, ущерб экологической и иной безопасности Республики Беларусь, сопредельным и другим иностранным государствам, международным организациям и межгосударственным образованиям или содержать угрозу нанесения такого вреда (ущерба), создавать помехи выполнению государственными органами задач в области охраны Государственной границы Республики Беларусь.

  Хозяйственная деятельность в пунктах пропуска осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь.

  Выписка из Положения о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь» (пункт 14) (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 9 июля 2015 г. № 580).

  В пунктах пропуска, за исключением пунктов упрощенного пропуска, могут осуществляться хозяйственная деятельность (деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя или владельца склада временного хранения, владельца магазина беспошлинной торговли, по обеспечению функционирования расчетно-кассовых центров, пунктов обмена валюты, страхования, общественного питания и другая), а также иная деятельность в соответствии с законодательством. Хозяйственная деятельность в пунктах пропуска осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Государственным пограничным комитетом. Порядок выдачи и изъятия этих разрешений устанавливается Государственным пограничным комитетом по согласованию с Государственным таможенным комитетом и Министерством транспорта и коммуникаций.


Банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины за пропуск передаются заинтересованному лицу должностным лицом отделения учета, выдачи документов и пропусков после принятия решения о выдаче пропуска.

РЕЖИМ РАБОТЫ
 отделения учета, выдачи документов и пропусков

понедельник-пятница – с 09.00 до 18.00,

обед – с 13.00 до 14.00 

(в предпраздничные дни работа отделения сокращается на один час)

Контактный телефон (факс)

отделения учета, выдачи документов и пропусков:

(017) 329-18-39.

Заявление может быть отправлено по почте по адресу:
220050, г. Минск, ул. Володарского, 24,

—————————————————————-

*Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (глава 19).

**Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (глава 14).

*** Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть, приложение 22, пункты 85, 86).

Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь

PASS24.online

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ОНВИ СЕРВИС» (ОГРН 1117746465980, ИНН 7703746155), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ IV КОМ 16 ОФ 4, 108811 МОСКВА, Россия (далее по тексту — Оператор). Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

 • Имя;
 • Телефон;
 • E-mail.

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:

 • предоставление мне услуг/работ;
 • направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
 • подготовка и направление ответов на мои запросы;
 • направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected] В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Получить код на выход из дома теперь можно в личном кабинете портала цифровых пропусков

На портале цифровых пропусков во время режима самоизоляции в Татарстане covid19.tatarstan.ru запущен личный кабинет.

Теперь, чтобы зарегистрироваться в сервисе и получить код на выход из дома, не обязательно отправлять SMS и запоминать шаблоны и порядковые номера из перечня целей. Достаточно указать на сайте данные паспорта и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа используют вид на жительство, миграционную карту или визу.

Сотрудники контролирующих органов проверяют уникальный код регистрации, код на выход и время их действия также по данным из личного кабинета. При себе необходимо иметь удостоверяющий документ, указанный при регистрации.

По данным на утро 6 апреля в сервисе зарегистрировались уже более 457 тыс. татарстанцев. Было выдано почти 810 тыс. SMS-пропусков для выхода из дома. При этом половина кодов на выход запрашивается жителями республики для выезда на дачу. Актуальную статистику по работе сервиса можно смотреть на сайте https://covid19.tatarstan.ru.

К разработке сервиса Министерство цифрового развития Республики Татарстан привлекло Центр Цифровой Трансформации и Ак Барс Банк, имеющих опыт обработки большой массы данных и оперативного проектирования интерфейсов с большим числом пользователей. Сервис цифрового пропуска создан и обслуживается с использованием внутренних технологий, материально-технической базы и кадровых ресурсов, что позволяет быстро реагировать на изменения и постоянно улучшать его работу.

Система развернута в приватном облаке ABCloud, созданным в прошлом году Ак Барс Банком в кооперации с группой компаний Татнефть. Наличие внутри республики безопасной облачной инфраструктуры для работы с персональными данными жителей Татарстана было ключевым фактором при выборе варианта реализации цифрового пропуска.

Система регистрации посетителей на терминалах PeoplePass

Система регистрации посетителей на терминалах PeoplePass

Единая Система Электронных Пропусков (ЕСЭП) — это ваша новая система регистрации сотрудников и посетителей. Теперь ваша зона ресепшн оборудована планшетами для самостоятельной регистрации посетителей, а вы создаете заявки на пропуск из мобильного приложения

Получить предложение Скачать презентацию

Посмотрите это видео, что бы увидеть как работает система ПиплПасс (ЕСЭП)

Возможности системы ПиплПасс

Удобная регистрация при первом визите

Ваши посетители и клиенты будут регистрироваться самостоятельно на планшетах, расположенных в зоне ресепшн. Также, можно регистрироваться заранее через мобильное приложение. После прохождения регистрации, принимающее лицо смс-уведомление о том, что гость пришел

Мгновенные повторные регистрации

При повторном визите не будет необходимости проходить процедуру регистрации, достаточно будет только сделать фото на планшете, и благодаря встроенному алгоритму распознавания лиц система осуществит регистрацию посетителя самостоятельно

Бесконтактный проход через турникет

Ваши посетители получают на телефон QR-код или мобильный ключ, настраиваемый в соответствии с требованиями безопасности вашего объекта. Считыватель на турникете, интегрированный со СКУД, открывает двери посетителю

Широкие возможности аналитики

У вас под рукой всегда будет полная статистика по гостевым посещениям — в любых сегментах, по любым фильтрам. Это и правда очень удобно

Система ПиплПасс предназначена для автоматизации регистрации посетителей

Организации с отдельным входом

Ваши сотрудники, посетители, клиенты, соискатели, и курьеры теперь могут самостоятельно регистрироваться при входе. Ваши сотрудники могут сами заказывать пропуски из мобильного приложения, а потом будут получать смс-уведомления о том, что гость пришел.

Социальное дистанцирование для сотрудников — новая возможность ЕСЭП. Управляйте пропускным режимом для сотрудников, чтобы в офисе одновременно находилось не более заданного количества сотрудников, которые будут авторизоваться для входа в офис через распознавание лица

Офисные центры

Удобная система заказа пропусков, интегрированная со СКУД, действующей в офисном центре. Распознавание лиц посетителей при повторном визите существенно сократит время регистрации гостя, вплоть до исключения общения со службой ресепшн благодаря использованию гостевого мобильного ключа в мобильном телефоне гостя.

Ваши посетители теперь проходят через турникет, используя QR-код, а постоянные сотрудники проходят через турникет, используя смартфон вместо пластикового пропуска. При этом они даже не вынимают смартфон из кармана.

Медицинские учреждения и салоны красоты

Авто-заполнение информированных согласий на медицинские вмешательства с подтверждением согласия через ввод кода из смс позволят существенно сократить бумажную регистрацию при первом визите, а смс-уведомления доктору или мастеру поможет управлять ожиданиями пациентов

Мероприятия, выставки, конференции

Создавайте мероприятия и делайте рассылки своим гостям. Если это оффлайн-мероприятие, то гости могут регистрироваться на терминалах саморегистрации путем сканирования QR-кодов из приглашения. Интеграции с системами печати бейджей сократят время регистрации до нескольких секунд, оставляя запас положительных эмоций на само мероприятие.

Ваше мероприятие будет автоматически публиковаться на портале check-in.ru, обеспечивая больший охват аудитории. Вы также можете публиковать и продавать билеты как на оффлайн, так и на онлайн-мероприятия

Посмотрите видео как это было на прошлых мероприятиях

Государственные организации

Порой очень важно знать — кто, куда, и к кому идет, с паспортными данными и пропиской. Система дополнительного согласования заявок на пропуск службой безопасности, гибкие настройки планшетного интерфейса, и широкие возможности аналитики можно по праву считать цифровой трансформацией бюро пропусков, которая существенно снижает нагрузку на зону администрирования входа, вплоть до полной замены существующего решения на цифровой аналог.

Размещение данных возможно в информационном периметре вашей организации, что позволит выполнять принятые в вашей организации требования информационной безопасности

Жилые комплексы и поселки

Жителям современных жилых комплексов больше не нужно звонить на охрану, чтобы заказать пропуск на гостя. Более того, самому гостю уже не надо объяснять на входе, в какую квартиру он или она идет, или в какой дом направляется. Гостю достаточно приложить мобильный телефон к считывателю и дверь откроется. Если же на входе есть только охранник, то он может пропустит гостя в ручном режиме

Зачем нужна система ПиплПасс

Производите впечатление на ваших гостей

Ваша зона ресепшн, оборудование планшетами для самостоятельной регистрации, будет выглядеть современной и технологичной. Push-уведомления вашим гостям до встречи, описывающие с какой стороны найти вход в здание, и push-уведомления после встречи с просьбой дать обратную связь, не оставят равнодушными ваших посетителей

Улучшите безопасность входной группы

Двухфакторная аутентификация (мобильный ключ плюс распознавание лица) не позволят злоумышленнику пробраться на объект, а круглосуточная регистрация гостей и поиск по журналу посещений позволят в любой момент получить необходимую аналитику

Оптимизируйте процесс регистрации посетителей

Ваши посетители теперь могут регистрироваться даже до прихода на встречу. Пройдя предварительную регистрацию в мобильном приложении, они получат QR-код, который они отсканируют на входе в ваш офис, и получат пропуск. Время на регистрацию сократится в разы

Обеспечьте соответствие законодательству в области обработки персональных данных

Если на вашей ресепшн берут в руки документ и переписывают данные в журнал, то вы, скорее всего, нарушаете ФЗ-152. Мы полностью снимаем с вас этот риск, потому что являемся оператором, осуществляющим обработку персональных данных, и даем вам поручение на обработку персональных данных о ваших гостях. Теперь вы полностью чисты перед законом

Установить систему

Начните регистрировать посетителей с решением ПиплПасс

Заполнить заявку

Заполнитьhref=»#»>

Подписываем договор

выбираем тариф, определяем дополнительное оборудование и интеграции

Привозим оборудование

включаем в розетку, все сразу работает

Регистрируйте посетителей

экономьте средства на бюро пропусков и наслаждайтесь вашим современным ресепшеном

× × × × Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях.Соглашаюсь

Система управления разовыми пропусками (СУРП) – Цифровой блок НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

В старых версиях браузеров сайт может отображаться некорректно. Для оптимальной работы с сайтом рекомендуем воспользоваться современным браузером.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.

Обычная версия сайта

Установка системы

Для подключения к СУРП  необходимо перейти в ЕЛК по ссылке раздел (кнопка) «Установить на рабочий ПК».

Получатели услуги

Сотрудники — только внутри корпоративной сети.

Срок оказания услуги

2 рабочих дня с момента подачи заявки.

Результат оказания услуги

Подключение к СУРП.

Заказать доработку системы

На данную систему заявки на доработку не принимаются.

Инструкция пользователя и важная информация

Доступ в СУРП осуществляется только из внутренней сети НИУ ВШЭ.

Вход в систему по ссылке: propusk.hse.ru

Ознакомиться с порядком работы в системе СУРП можно в Руководстве пользователя.

Руководство пользователя системы пропусков

Внимание! Если Вы используете Internet Explorer 9 версии, необходимо включить режим совместимости.

 

Заказать консультацию по системе

Для получения консультации необходимо перейти в ЕЛК по ссылке в раздел «Все системы», выбрать раздел (кнопку) «Получить консультацию по ИС».

Получатели услуги

Штатные сотрудники НИУ ВШЭ.

Срок оказания услуги

Ответы на вопросы пользователей направляются по электронной почте в течение 2 рабочих дней с момента обращения.

Результат оказания услуги

Предоставление консультации.

Заявить об ошибке в системе

Для получения консультации необходимо перейти в ЕЛК по ссылке в раздел «Все системы», выбрать раздел (кнопку) «Сообщить об ошибке в ИС».

Получатели услуги

Штатные сотрудники НИУ ВШЭ. 

Срок оказания услуги

Информация о регистрации ошибки или инструкция по ее устранению направляется по электронной почте в течение 2 рабочих дней с момента обращения.

Результат оказания услуги

Заявка зарегистрирована. Сбой/ошибка устранены.

Правила «зеленого пропуска» — сайт «Светофор коронавируса»

Изменения в удостоверении «зеленый пропуск»

С 12.11.2021 вступили в силу изменения в положениях «зеленого стандарта»:

 • В открытых местах разрешено собираться без ограничений.
 • На культурных, спортивных мероприятиях и во время молитв, проходящих на открытом пространстве, где присутствуют до 1000 сидящих участников, и в помещении, где присутствуют до 100 сидящих участников — нет необходимости предъявлять «зеленый пропуск». На любом другом мероприятии необходимо предъявлять «зеленый пропуск»
 • В залах торжеств — в помещении могут находиться до 600 участников, в соответствии с положениями «зеленого стандарта». На открытом воздухе — нет ограничений количества участников, в соответствии с положениями «зеленого стандарта».
 • Во время собраний более 100 человек на открытом пространстве нет необходимости быть в маске (в помещении все еще необходимо носить маски).

Для получения зеленого пропуска >

Оформление свидетельства о коронавирусе >

Кто имеет право на получение зеленого пропуска и каков срок его действия

Вакцинированные
 • Те, кто получили две или три дозы вакцины и с даты последней вакцинации прошла неделя (Файзер) или две недели (Модерна), имеют право на получение «зеленого пропуска», который будет действителен в течение полугода с даты последней вакцинации.
 • Те, кто получили только одну дозу вакцины, не имеют права на получение «зеленого пропуска», даже если они получили положительный результат серологического анализа после вакцинации.
Выздоровевшие от коронавируса*

*Выздоровевшие = получившие в Израиле справку о выздоровлении после положительного результат ПЦР-теста.

 • Те, кто выздоровели один или два раза и не были вакцинированы, имеют право на «зеленый пропуск», который будет действителен в течение полугода с даты получения последней справки о выздоровлении.
 • Те, кто выздоровели и, кроме того, получили одну дозу вакцины или несколько до или после выздоровления, имеют право на «зеленый пропуск», который будет действителен в до 31.03.2022.
 • Выздоровевшие дети возрастом до 12 лет и трёх месяцев, имеют право на «зеленый пропуск», который будет действителен до 31.03.2022 или до достижения ими возраста 12 лет и трёх месяцев, в зависимости от того, что наступит позже (действительно с 17.10.2021).
Получившие положительный результат серологического анализа 
 • Те, кто получили положительный результат серологического анализа и до этого не были привиты, и потом привились минимум один раз — имеют право на «зеленый пропуск», который будет действителен в до 31.03.2022.
 • Дети до 12 лет и 3 месяцев которые получили положительный результат серологического анализа — имеют право на «зеленый пропуск», который будет действителен в до 31.03.2022 или до достижения ими возраста 12 лет и 3 месяцев, в зависимости от того, что наступит позже (действительно с 17.10.2021).

Вакцинированные или выздоровевшие за границей: право на получение «зеленого пропуска» и срок его действия зависят от количества полученных доз вакцины и результатов серологических анализов и ПЦР-тестов в Израиле.

Те, кто олучили отрицательный результат теста на коронавирус (временный «зеленый пропуск»)
 • Дети в возрасте до 12 лет и 3 месяцев, получившие отрицательный результат ПЦР-теста, сданного в рамках программы «Маген хинух», имеют право на получение недельного «зеленого пропуска», который будет действителен до истечения седьмого дня со дня сдачи теста, включая сам день сдачи теста.
 • Взрослые и дети, получившие отрицательный результат экспресс-теста, могут предъявить его для входа в заведения, которые работают в соответствии в положениями «зеленого стандарта», в течение 24 часов после сдачи теста. На входе можно предъявить QR-код самого анализа или оформить дневной «зеленый пропуск», отсканировав код в приложении «Светофор».
  Как оформить «зеленый пропуск» по результатам экспресс-теста >

Как получить зелёный пропуск по результату экспресс-теста

 • Те, кто получили отрицательный результат ПЦР теста на коронавирус могут получить зеленый пропуск сроком на 72 часа.

Освобождены от предъявления «зеленого пропуска»
 • дети в возрасте до 3 лет
 • дети в возрасте до 12 и 3 месяцев, обладающие удостоверением инвалида («тав нехе»)

Как оформить «зеленый пропуск»

 • (можно распечатать «зеленый пропуск») На веб-сайте Светофор («Ха-Рамзор»)
 • В приложении Светофор («Ха-Рамзор») (Google Play, App Store)
 • На стойках самообслуживания государственных услуг GOV.il 
 • Через представителя информационного центра «Голос здоровья» по телефону *5400
 • Для владельцев кошерного телефона — по факсу, не с неидентифицируемого номера: при помощи услуги автоответчика по телефону 02-5082000

  Услуга состоит из двух этапов:

  — идентификация посредством введения номера удостоверения личности, паспорта или визы (в соответствии с удостоверением, при помощи которого Вы идентифицировали себя при прохождении вакцинации или сдаче анализа) и даты рождения

  — получение обратного звонка или одноразового идентификационного кода (на Ваш номер телефона, зарегистрированный в больничной кассе)

  Если Вы имеете право на получение зеленого пропуска – когда Вам перезвонят, необходимо ввести номер факса, и пропуск будет отправлен Вам в течение нескольких часов.

  Если Вы не имеете права на получение зеленого пропуска – автоответчик сообщит Вам об этом, и разговор закончится.

  Внимание: услуга автоответчика доступна только для телефонов, не являющихся неидентифицируемыми.

  Министерство здравоохранения является единственным органом, имеющим право выдавать зеленый пропуск. Больничные кассы не могут выдать зеленый пропуск, а только свидетельство о короновирусе.

Какие данные необходимы для оформления «зеленого пропуска»

 • Номер удостоверения личности
  Если Ваш идентификационный номер в больничной кассе – это номер паспорта или визы, необходимо сообщить данный номер вместо номера удостоверения личности.
 • Номер мобильного телефона, зарегистрированный в Вашей больничной кассе
 • Дата рождения

Вопросы и ответы об оформлении «зеленого пропуска»

Где действует «зеленый пропуск»

«Зеленый пропуск» действителен исключительно на территории Израиля.

Зеленый пропуск не используется для выезда из Израиля или для деятельности за границей. Для этой цели необходимо предъявить различные удостоверения и справки, в соответствии с государством, в которое Вы направляетесь (свидетельство о короновирусе, отрицательный результат анализа на коронавирус или разрешение Комиссии по особым случаям, либо несколько из них вместе).
Информация о свидетельствах, которые необходимо предъявлять при въезде в Израиль и выезде из него >

Какие места работают в соответствии с «зеленым стандартом»

В том числе обновления начиная с 12.11.2021

 • Культурные и спортивные мероприятия, включая марафоны 
 • Кинотеатры и театры
 • Конференции и выставки
 • Гостиницы. Можно посещать гостиницы, также предъявив отрицательный результат ПЦР-теста, сданного за границей Израиля в течение 72 часов до его предъявления в гостинице.
 • Плавательные бассейны в отелях, хостелях, домах отдыха как в крытых так и в находящихся на открытом воздухе. Во всех других бассейнах (расположенные не в отелях) наличие «зеленого пропуска» не обязательно, они работают в соответствии с «фиолетовым стандартом» 
 • Молитвенные дома свыше 50 человек
 • Залы и сады для проведения мероприятий
 • Фестивали
 • Рестораны, бары, столовые и кафе. В части, находящейся на открытом воздухе, наличие «зеленого пропуска» не обязателен
 • Музеи. Ученики и сопровождающие, у которых нет «зеленого пропуска», смогут участвовать в школьных экскурсиях, проводящихся в рамках классов, которые обычно учатся вместе (постоянные капсулы), и с соблюдением максимального разделения между учениками и другими посетителями музея
 • Библиотеки. Нет необходимости в предьявлении «зелёного пропуска» лишь только для взятия книг
 • Туристические достопримечательности и парки развлечений. Обязательство не распространяется на достопримечательности, находящиеся на открытом воздухе
 • Университеты и высшие учебные заведения
 • Практические экзамены по вождению (тесты)

Каким образом осуществляется вход в места, которые работают в соответствии с «зеленым стандартом»

При входе в места, которые работают в соответствии с «зеленым стандартом», необходимо предъявить один из двух следующих документов:

 1. «Зеленый пропуск» вместе с идентификационным документом (идентификационным документом «теудат зеут», водительские права, паспорт).
  «Зеленый пропуск» можно предъявлять в приложении «Рамзор» или в виде распечатанного документа с QR-кодом.
 2. Отрицательный результат экспресс-теста (антиген), сданного частным образом (платно) — результат действителен в течение 24 часов с момента проведения теста. На входе можно предъявить для сканирования QR-код самого анализа или оформить дневной «зеленый пропуск», отсканировав код в приложении «Светофор».

В любом случае, те, кто должен находиться на карантине, или подтвержденные больные не могут войти по предъявлении зеленого пропуска или отрицательного результата анализа на коронавирус.

Вход с детьми в места, действующие по правилам «зеленого стандарта»

 • Дети в возрасте до 18 лет, которые имеют право на получение зеленого пропуска (согласно правилам о праве на зеленый пропуск, приведенным выше) – их зеленый пропуск автоматически находится в зеленом пропуске их родителей. Если у них нет удостоверения личности, они могут предъявить копию удостоверения личности родителя, включая вкладыш.
 • Дети в возрасте до 12 лет и 3 месяцев, получившие отрицательный результат ПЦР-теста, сданного в рамках программы «Маген хинух», имеют право на получение недельного «зеленого пропуска», который будет действителен до истечения седьмого дня со дня сдачи теста, включая сам день сдачи теста.
 • Дети в возрасте от 3 лет до 12 лет и 3 месяцев могут входить с предъявлением отрицательного результата экспресс-теста показав QR код сдав тест в течении 24 часов до входа. Как получить зеленый пропуск после сдачи экспресс-теста >
 • Дети в возрасте от 3 лет до 12 лет и 3 месяцев могут сдавать анализы с государственным финансированием в точках сдачи анализов, расположенных по всей стране. 
  Как получить зеленый пропуск после сдачи экспресс-теста и результатов анализов >

Правила для владельцев бизнеса и предприятий

Указания, касающиеся входа с «зеленым пропуском», опубликованы на веб-сайте и в приложении «Светофор».

Руководство по «зеленому стандарту» для владельцев заведений >

Инструкция о сканировании зеленого пропуска клиентов>

Вопросы и ответы про получение «зеленого пропуска»

 

Новый «зеленый пропуск» по сравнению со старым образцом

 

 

Получите значок — Ярмарка игр Origins

* Более подробная информация появится в ближайшее время!

Для всех других типов значков перейдите по этим ссылкам: Волонтер / Мастер игры / Пресса / Экспонент (не забудьте запросить бесплатный значок участника GAMA!).

Обзор регистрации

Предварительная регистрация

Предварительная регистрация на бейджи, ленты и билеты на мероприятия доступна онлайн до начала шоу.

Предварительно зарегистрированные участники получат электронное письмо с инструкциями по регистрации.Это электронное письмо содержит штрих-код, который можно предъявить на любой стойке предварительной регистрации. Просто отсканируйте штрих-код в киоске предварительной регистрации и заберите его после печати.

Добавление лент, билетов на мероприятия и общих билетов

Вы можете добавлять ленты и билеты на мероприятия онлайн после открытия мероприятия. Стандартные билеты будут доступны в автоматах по продаже обычных билетов, которые можно найти в главном зале и в отеле Hyatt. Обычные билеты возврату не подлежат. Утерянные ленты не подлежат замене.

Политика отмены / возврата денег

Участники, которые отменяют предварительно зарегистрированные значки для выставки Origins Game Fair 2021, могут запросить возврат средств или перенести свои средства на значок до 2022 года.

Запросы на возврат средств должны быть отправлены до 9 сентября и запросы на перенос должны быть отправлены до 23 сентября. Перенесенные средства можно использовать для покупки значков или мероприятий на выставке 2022 года. Все запросы необходимо отправлять по электронной почте на адрес [email protected]

Возврат будет зачислен на исходную карту, использованную для покупки.Если срок действия этой карты истек, чек будет выписан в течение тридцати (30) дней с момента запроса на возврат.

Запросы на возврат средств, сделанные после 9 августа, подлежат административному сбору в размере 10 долларов США за каждый возвращенный счет. Административные сборы за запросы на перенос на Origins Game Fair 2022 не взимаются.

Запросы на отмену в период с 10 по 23 сентября автоматически переносятся на 2022 год. Запросы на отмену после 23 сентября не принимаются.

ЗНАЧОК F.A.Q .: Щелкните здесь

Пошаговое руководство по регистрации значка: щелкните здесь

Origins Game Fair 2021

Мне нужна помощь с этой новой системой регистрации!
Мы опубликовали полезное пошаговое руководство по регистрации по этой ссылке.Если у вас остались вопросы, напишите по адресу [email protected]

Переносится ли моя покупка значка 2020 года на этот год?
Если у вас был значок для Origins 2020, сумма, которую вы потратили на этот значок, была возвращена на ваш счет. Во время процесса регистрации в этом году вы сможете потратить средства на вашем счете на значки и предметы, которые вы приобретете в этом году. Если у вас есть конкретные вопросы, вы можете написать по адресу [email protected]

Могу ли я использовать свое прошлогоднее имя пользователя и пароль?
Да! Учетные данные вашей учетной записи прошлых лет будут перенесены.Если у вас нет учетной записи, вам нужно будет создать новую, чтобы зарегистрировать свой значок для Origins 2021.

Почему вы просите меня на день рождения?
Поскольку для каждого типа значка существуют возрастные ограничения, мы собираем дату рождения каждого участника. Первый бейдж, который вы регистрируете, должен быть для участника, которому во время шоу с 30 сентября по 3 октября будет 16 лет и старше. Детские пропуска выдаются только участникам, которым во время шоу будет 12 лет и младше, а также бейджам 13-15 лет. предоставляются только участникам, которые будут в этом возрасте во время шоу.

Когда будут доступны ленты?
Поскольку ленты привязаны к событиям, они будут добавлены позже (уточняется).

Получают ли преподаватели скидки?
Да! Origins благодарит наших преподавателей, библиотекарей и организаторов школьных игровых клубов за упорный труд в течение года. Заполните форму по этой ссылке, чтобы запросить код купона на 30% скидку на ваш индивидуальный значок. Примечание. Мы не будем выплачивать компенсацию за значки, приобретенные до получения кода.

Получают ли военнослужащие скидки?
Да! Origins желает присоединиться к чествованию тех, кто служил в армии. Если вы являетесь или служили в вооруженных силах, заполните форму по этой ссылке, чтобы запросить код купона на 30% скидку на ваш индивидуальный значок. Примечание. Мы не будем выплачивать компенсацию за значки, приобретенные до получения кода.

Получают ли игровые клубы скидки?
Да! Мы предлагаем 30% скидку на значки Full Show для утвержденных членов игрового клуба.Пожалуйста, заполните эту форму, чтобы запросить код купона. Примечание. Мы не будем выплачивать компенсацию за значки, приобретенные до получения кода.

Больше нет абонемента на день семьи?
Верно. Вместо этого мы повысили возрастной предел для Child Pass с 9 до 12 лет. Чтобы приобрести Child Pass, вы должны сначала иметь в корзине значок участника от 16 лет.

Как мне купить Детский пропуск или Значок 13-15?
Чтобы купить Детский пропуск, вы должны сначала иметь в корзине значок участника от 16 лет.Чтобы купить значок 13-15, применяется то же самое, но значок должен быть на тот же день (дни).

Персональный бейдж для регистрации | ASD Market Week

Чтобы обеспечить безопасность наших экспонентов и посетителей, ASD ввела в действие новые правила выдачи и получения бейджей.

ASD MARKET WEEK не рассылает бейджи. Каждый член персонала выставочного стенда может забрать только свой индивидуальный бейдж, а НЕ МОЖЕТ забирать какие-либо другие бейджи для своей группы .Каждый сотрудник получит индивидуальное подтверждение по электронной почте на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Каждый человек должен принести свое подтверждение , визитную карточку и удостоверение личности с фотографией на стойку BADGE PICK UP при регистрации, чтобы получить свой значок.

Обратите внимание, что при заказе бейджей экспонента вашей компании вы должны регистрировать ТОЛЬКО персонал вашей компании, который будет работать на вашем стенде на выставке, и НЕ ДОЛЖЕН регистрировать каких-либо других представителей отрасли, которые не работают в вашей компании.

Уполномоченное контактное лицо — единственный сотрудник, который может вносить дополнения и изменения в ваш первоначальный запрос на значок, как заранее, так и непосредственно на выставке. В качестве уполномоченного контактного лица вы подтверждаете, что лица, указанные при регистрации значка экспонента, являются добросовестными сотрудниками вашей компании. За все нарушения взимается штраф в размере 500 долларов США. Любой Экспонент или уполномоченное лицо экспонента, нарушившее правила выставочного бейджа, подлежат штрафу, а также возможной потере места для стенда.

Весь персонал, посещающий выставочную площадку, должен постоянно носить значок «ЭКСПОНЕНТ». Каждой компании выделяется по 3 бейджа на каждый стенд 10х10. Если вам нужны дополнительные значки, взимается административный сбор в размере 60 долларов за значок. Утерянные бейджи — 100 долларов за перепечатку. Ваши значки являются собственностью ASD, не подлежат передаче другим лицам и могут быть отозваны в любое время. Обратите внимание, что если вы потеряете свой бейдж, это поставит под угрозу безопасность ASD.

ASD стремится обеспечить подлинность бейджей экспонента и участника. Обязательно держите свой ID при себе, поскольку мы будем требовать от вас предъявлять его каждый раз, когда вы входите в зал .

ПОСЕТИТЕЛЬ | semashow.com

Bem-vindos visitantes internacionais,

Novos produtos. Nova tecnologia. Новости, новости, идеи и информация. Quando se trata de oferecer tudo o que vêê Precisa para aumentar as vendas e os negócios, não há nada que se compare ao SEMA Show.Com membersantes de mais de 140 países, SEMA вновь подтвердило важность своей доблести для международных компрадоров для выставки SEMA. Relacionados abaixo encontram-se alguns dos recursos disponíveis especificamente para profissionais de fora dos Estados Unidos.

Entre os serviços internacionais que os membersantes do SEMA Show podem utilizar estão:

Inscrição on-line
O site for an inscrição on-line contém abrangentes informações for visitantes internacionais.Na guia designada «Международные посетители» (Visitantes internacionais), Vai encontrar informações básicas sobre o Show, em sete idiomas. Há também uma guia де «Международная поддержка путешествий» (Apoio para viagens internacionais) для conectar visitantes dos Principais países, а информация о viagem específicas de suas regiões. О формуляре онлайн-регистрации, чтобы разрешить международные компрадоры, деформацию дескрипции, Cartas Convite personalizadas que podem ser utilizadas na solicitação de vistos.Нажмите кнопку «Активируйте» для доступа к формуляру ввода.

Onde buscar o crachá
Os visitantes internacionais podem buscar seus crachás no próprio local, no balcão de Inscrições Internacionais, onde haverá intérpretes à disição para ajudá-los.

Центр международной торговли (CIC)
Numa localização central do Las Vegas Convention Center fica o Center for International Commerce (CIC), um importante recurso para compradores internacionais e expositores no SEMA Show.O pessoal da área internacional da SEMA estará à disição no CIC, assim como uma equipe de intérpretes que vão auxiliar na comunicação bilíngue nos Principis idiomas, entre eles alemão, francês, espanuguonusês, chin. Salas para reuniões privadas, áreas de salões e Wi-Fi, oferecidos gratuitamente, também estão disponíveis no CIC.

Нетворкинг — Международный «счастливый час»
O SEMA Показать последние 1000 компрадоров, участников и участников мультимедийной информации, международных «счастливых часов».Trata-se do maior evento de network internacional do mundo a reunir empresas de equipamentos especializados. As Principais Mídias internacionais, dos maiores mercados estrangeiros, estarão presentes no evento

Perguntas часто посещает
Acesse a página de inscrição aqui, traduzida em sete idiomas, para accessar algumas das perguntas.

Для получения информации о программах и услугах для международных посещений SEMA Show, Entre em contato com Kristin Atwan, pelo endereço kristina @ sema.орг.

Регистрация бейджей

экспонента | motorcycleshows.com

Бейдж участника регистрации

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНЫ ЗНАКИ УЧАСТНИКА
Бейджи потребуются для всего персонала для входа в выставочную зону во время въезда, выезда и проведения выставки. Бейджи необходимо носить все время на территории выставки, и на них должно быть указано имя человека, а также название компании.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗНАЧКИ УЧАСТНИКА
Приветственное письмо будет отправлено с вашим именем пользователя и ссылкой для создания пароля.Это будет ваше имя пользователя и пароль для регистрации ваших сотрудников на всех мероприятиях IMS. Вы можете зарегистрироваться онлайн после получения электронного письма и на протяжении всего мероприятия.

Обратите внимание: если вы получили это письмо на предыдущем мероприятии IMS и создали свой пароль, вы не получите другого приветственного письма. Пожалуйста, используйте имя пользователя и пароль, которые вы создали для предыдущего мероприятия, чтобы войти на свой портал по адресу www.ubmexhibitor.com

.

В Сообществе участников выставки UBM вы сможете регистрировать сотрудников, вносить изменения / отмены, а также распечатывать / отправлять подтверждения.

Бейджи НЕ будут отправлены по почте. Пожалуйста, принесите подтверждение с собой на выставочную площадку, чтобы распечатать свой бейдж.

По любым вопросам регистрации или помощи при входе в учетную запись обращайтесь в службу поддержки клиентов по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

* Если вы не получили ни одно из упомянутых писем, проверьте папку со спамом / нежелательной почтой или обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты.

КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА КОМПАНИЮ
Каждая компания имеет право на шесть (6) бесплатных значков на каждую будку размером 10 x 10 футов, причем не более 30 (тридцати) бесплатных значков для любой компании.При необходимости вам будет разрешено приобрести ДО пяти (5) дополнительных бейджей, независимо от размера вашей будки. ЗНАКИ УЧАСТНИКА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО НА СТЕНДЕ. Дополнительные значки можно приобрести за отдельную плату (максимум пять). См. Регистрационную форму участника выставки на вкладке «Сервисные комплекты» для получения информации о сборах по городу.

ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИЗ СПИСКА
Имена, которые вы укажете в списке значков экспонента, получат значок экспонента, открывающий доступ на выставку во время въезда, выезда и проведения выставки.ТОЛЬКО те люди, которые назначены ключевыми контактами, смогут добавлять или удалять имена из этого списка.

РАБОЧИЙ ЗНАК ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВКИ И ДЕМОНТАЖА
Лица, которые будут помогать с установкой или демонтажем вашего дисплея, должны получить рабочий значок на месте. Этот рабочий бейдж разрешает доступ на выставочную площадку только во время въезда / выезда и недействителен в часы работы выставки. Пожалуйста, направьте персонал на регистрацию экспонента для получения рабочего бейджа. Не добавляйте их в свой список значков экспонента.

СБОРЫ НА САЙТЕ
За каждый значок со всеми значками (максимум 5) сверх выделенной суммы будет взиматься дополнительная плата. См. Регистрационную форму участника выставки на вкладке «Сервисные комплекты» для получения информации о сборах по городу. Плата за исправление имени или замену утерянных бейджей не взимается (по одному на человека). Дополнительные перепечатки могут потребовать платы за обработку в размере 5 долларов США.

Доступ к сайту ЦЕРН

Если вы планируете пригласить на свое мероприятие участников, не являющихся участниками ЦЕРН, вам необходимо предоставить им действительных пропусков , в соответствии с политикой Организации в отношении ношения значков.

По соображениям безопасности Организация также требует, чтобы все внешние участники представили несколько дополнительных личных элементы данных, которые будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности данных Организации:

 • Дата рождения
 • Гражданство
 • Место рождения
 • Номерной знак (на автомобиле)

Могу ли я сам собрать и загрузить эти данные?

Indico реализует рабочий процесс, в котором отдает приоритет конфиденциальности пользователя выше всего остального.Этот процесс был специально разработан, чтобы избежать каких-либо «посредников» при обработке данных. Так же удобно, как такая «массовая загрузка» может показаться, что это также увеличит вероятность утечки данных и неуважения к конфиденциальности CERN. Политики. Более того, текущее решение — , столь же практичный (если не более того).

Обратите внимание, что любые данные, собранные в этом контексте, будут напрямую храниться в Indico , а никогда не будут отображаться для менеджеров событий . Менеджер по обслуживанию Indico может проконсультироваться с ним только по запросу службы видеонаблюдения.

Вы будете использовать рабочий процесс регистрации Indico, чтобы собрать эти личные данные. и создать значки доступа , которые будут разрешить им войти на сайт CERN. Эти значки можно распечатать:

 • Дома участники, затем помещенные в пластиковую крышку, прикрепленную к шнурку ( Распечатать дома ).
 • От типографии CERN и передано им на сайте CERN вход со стороны организаторов конференции.

Внимание

Обратите внимание, что если вы решите распечатать все значки доступа самостоятельно (второй вариант), это будет ваша ответственность. своевременно предоставить типографии ЦЕРН PDF-файл, содержащий все бейджи (см. инструкции здесь), и распространить бейджи среди участников до того, как они войдут на сайт CERN.

Пошаговая инструкция

Функцию «Знаки посетителя ЦЕРН» можно активировать в любое время, что означает, что вы, , можете активировать ее в случае, если у уже есть участники . На диаграмме ниже представлены рабочие процессы для нового мероприятия (синий) или существующего с участниками (красный):

Как правило, вам необходимо выполнить следующие шаги, не обязательно в этом порядке:

Активация модели значка посетителя

Чтобы использовать функции доступа к сайту, вам необходимо активировать их, перейдя на страницу управления в разделе Логистика в разделе Services Бейджи посетителей ЦЕРН .Есть разные варианты, которые вы должны рассмотреть для своего мероприятия:

 • Регистрационные формы — выберите регистрационные формы, для которых вы хотите создать бейджи посетителей
 • Показывать во время регистрации пользователя — эта опция позволяет вам настроить процесс сбора личных данных:
  • Да — во время регистрации пользователи могут выбрать, что им нужен доступ к сайту CERN, и предоставить свои личные данные, если они этого не сделают, и вы запросите для них доступ, им будет предложено сделать это на другом шаге
  • Да (обязательно) — требовать от всех пользователей предоставления своих данных при регистрации (полезно, когда всем участникам требуется значок посетителя)
  • — не запрашивать у пользователей личные данные во время регистрации, запрашивать информацию на другом шаге только после запрашивая доступ к ним
 • Переопределение даты начала / окончания — по умолчанию доступ предоставляется с начала до конца события, но вы также можете указать, когда вы хотите разрешить участникам вашего мероприятия доступ к сайту CERN

После этого вы можете продолжить и нажать Отправить запрос .Вы получите электронное письмо с подтверждением в течение нескольких минут.

Предупреждение

Чтобы запросить разрешение, вы должны быть сотрудником CERN.

Предупреждение

Одной авторизации недостаточно, чтобы предоставить участникам действующий пропуск. Вам нужно будет предоставить доступ к каждому из них, как описано ниже.

Подсказка

Имейте в виду, что если вы измените некоторые детали события (время начала и окончания события, название мероприятие, регистрационные данные участников…) система контроля доступа CERN будет уведомлена об обновлении и старый билет останется действительным (при изменении дат они будут учтены).

Статус запроса можно проверить, а также его можно отредактировать и отозвать.

Регистрация

Если вы решите разрешить пользователям запрашивать доступ к сайту CERN при регистрации, регистрационная форма будет есть дополнительный раздел, в котором пользователи могут указать, что они хотят получить доступ, и предоставить свои данные

Предоставление доступа участникам

Следующим шагом будет запрос бейджа для каждого участника, которому он нужен, при регистрации (или участников для встреч и лекций) в организации раздел → Регистрации (желаемая регистрационная форма).В списке регистраций нужно выбрать желаемых участников, нажать на выпадающую кнопку CERN Access control и выберите Grant access . Обратите внимание, что вы также можете отозвать доступ участников, выбрав Отменить доступ .

Электронная почта для запроса дополнительных данных

Для того, чтобы участники могли получить доступ к сайту CERN, они должны предоставить дополнительные данные. Когда вы решите предоставить доступ участникам ( Кнопка «Разрешить доступ» ) появится диалоговое окно.Отображает текст по умолчанию электронного письма, которое будет отправлено всем участникам, которые еще не предоставили свои дополнительные данные. Вы можете изменить отправителя, тему и содержимое электронного письма и сохраните его по умолчанию для события.

Предоставление дополнительных данных

Участники, ранее выбранные для доступа, получат электронное письмо с просьбой предоставить информация, необходимая для выполнения Политики безопасности ЦЕРН. Участники, которые уже заполнили персональные данные во время регистрация, будет предоставлен доступ на этом этапе.

Важная информация

Любые данные, отправленные с использованием этой формы, будут доступны только Службе наблюдения за сайтом CERN и сохранены в течение максимум один год, после чего он будет удален из Indico.

После того, как участники заполнили и отправили форму, они будут перенаправлены на страницу подтверждения, где они смогут получите билет и регистрационный код.

Примечание

Кроме того, им будет отправлено письмо с подтверждением, содержащее билет доступа и регистрационный код.

Затем участники должны распечатать билет дома и принести его ко входу в ЦЕРН, чтобы получить доступ. В если они забудут билет, они могут использовать электронный киоск на стойке регистрации ЦЕРН, чтобы распечатать билет, используя регистрационный код они получили.

Информация

Обратите внимание, что участникам высылается билет формата А4. После печати его следует сложить на 4 дюйма. чтобы получить односторонний или двусторонний A6, который затем поместится в прозрачный пластиковый держатель для бейджей, распространяемый по адресу: ЦЕРН ворота.

Проверка статуса участников

В списке регистраций вы также можете увидеть текущий статус авторизации каждого участника, отметив значок слева от каждой строки.

Информация

 • Желтый значок означает, что участнику необходимо предоставить дополнительные данные, то есть заполнить вышеупомянутая форма личной информации.
 • Синий значок означает, что участник запросил доступ к CERN и предоставил дополнительные данные, но администратор еще не предоставил доступ этому участнику.
 • Зеленый значок означает, что этому участнику предоставлен доступ к CERN. Менеджеры мероприятий могут получить регистрационный код участника, нажав на него.
 • Серый значок означает, что организатор мероприятия не предоставил доступ этому участнику.

Предоставление информации от имени участника

Внимание

Следует использовать только в исключительных случаях (например, для участника в последнюю минуту). Участники должны всегда будет предложено заполнить свою личную информацию в противном случае.Если вы решите заполнить форму личной информации от имени участника, то вы обязаны убедитесь, что предоставленная информация точна и гарантирует явное согласие лица.

В качестве менеджера мероприятия также можно ввести личную информацию от имени участников, нажав на желтом значке. Откроется диалоговое окно, содержащее ранее упомянутую форму.

Предупреждение

Обратите внимание, что вы можете выполнять это действие только от имени участников, которые были выбраны для доступ заранее, то есть те, которые отмечены желтым значком.

Макет значка доступа

Значки доступа для участников конференции по умолчанию односторонние (в них используются предварительно определенные Официальный шаблон значка посетителя ЦЕРН ), но они также могут быть двусторонними (с одной стороны, содержащей информацию, относящуюся к доступу, и другой — данные, связанные с событием). В последнем случае вам нужно будет самостоятельно создать специальный шаблон значка. Для этого вам следует перейти на страницу управления в разделе Posters / Badges .Здесь можно создать новый бейдж с нуля или продублируйте существующий из раздела Inherited templates и используйте его как основу для доступа значок. Он появится в разделе Пользовательские шаблоны .

Затем вы можете отредактировать вновь созданный шаблон в соответствии с вашими потребностями:

 • На обратной стороне выберите предварительно определенный шаблон Официальный значок посетителя ЦЕРН : он заполнит обратную сторону обычный бейдж посетителя ЦЕРН, содержащий QR-код, который будет сканироваться при входе.
 • Лицевая сторона может быть полностью настроена, и вы можете включить логотип конференции или любые другие поля, которые вы найдете соответствующие.

Примечание

Размер шаблона значка доступа должен быть книжной ориентацией A6.

Настройка билетной системы

По умолчанию Indico выбирает односторонний значок доступа в качестве шаблона для печати. Однако вы можете легко настроить использовать тот, который вы разработали выше. На странице управления в разделе Регистрация в разделе Организация щелкните Управление (рядом с желаемой регистрационной формой).Затем нажмите Настроить в разделе Билеты . Там ты увидишь поле «Шаблон билета».

Печать бейджей

По умолчанию участники будут получать свои значки доступа непосредственно по электронной почте, но вы можете сами распечатать их значки доступа и раздать их на стойке регистрации в ЦЕРНе. Чтобы создать PDF-файл, который позволит вам распечатать эти значки, вы должны перейти к списку участников, выбрать участников, для которых вы хотите распечатать значки доступа, затем выберите Распечатать билеты в раскрывающемся меню Действия .

Предупреждение

Вы можете распечатать значки доступа только для участников, которые заполнили свои данные безопасности. Выбор других вызовет ошибку

Примечание

Типография ЦЕРН может напечатать для вас бейджи на картоне формата А6. Для этого вам необходимо предоставить им PDF-файл формата A4 (4 значка A6 на страницу). Вы можете создать этот PDF-файл через Indico, указав 0 для всех полей в форме Print Tickets , A4 как Размер страницы и Книжная как Ориентация страницы

Gen Con | Gen Con объявляет дату регистрации значка 2021

Gen Con объявляет даты регистрации значков 2021

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА

ИНДИАНАПОЛИС (7 мая 2021 г.) Gen Con, крупнейшая и самая продолжительная конвенция по настольным играм в Северной Америке, сегодня объявила даты регистрации значков на предстоящую конвенцию 2021 года.Ограниченное количество 4-дневных и однодневных значков для Gen Con Indy поступит в продажу в 9:00 19:00 по восточному времени в воскресенье, 23 мая, 9:00 20:00.

Конференция была перенесена на 16-19 сентября 2021 года и будет продолжена в гибридном формате, объединяющем три одновременных мероприятия, чтобы предложить гибкий диапазон возможностей для участия: личное участие Gen Con Indy с ограниченной вместимостью в Конференц-центре Индианы, Прямая трансляция Gen Con в Интернете и игровые события, а также активация Pop-Up Gen Con в местных магазинах игр.Регистрация на Gen Con Online и Pop-Up Gen Con откроется 27 июня 2021 года.

Личное присутствие будет ограничено в соответствии с местными, государственными и национальными директивами по охране здоровья и безопасности, и ожидается, что 4-дневные значки будут быстро распроданы. Как только они это сделают, в этом году больше не будут предлагаться 4-дневные значки, но может появиться дополнительный перечень однодневных значков в зависимости от изменения руководящих принципов по охране здоровья и безопасности. Всем участникам, которые перенесли свой бейдж с 2020 года, гарантирован бейдж, и их бейджи будут автоматически перенесены в свои учетные записи.

Trade Day вернется на Gen Con Indy 2021 в партнерстве с дистрибьюторами игр Alliance с измененным графиком и треками контента. Ограниченное количество бейджей в честь Дня торговли будет доступно с 23 мая для преподавателей, библиотекарей и розничных продавцов. С участниками торгового дня, которые отменили свои бейджи с 2020 года, свяжутся и предоставят дополнительную информацию.

Pop-Up Gen Con Регистрация будет стоить 5 долларов и открыться 27 июня. При регистрации участники выберут местный игровой магазин из списка участвующих розничных продавцов.Из-за проблем со здоровьем и безопасностью каждый магазин будет определять, как безопасно проводить свое мероприятие в своем районе, а некоторые магазины не предлагают онлайн-регистрацию.

Организаторы признают, что перенесенные даты совпадают с празднованием Йом Киппур, и приносят свои извинения за то, что этот конфликт затруднит или сделает невозможным для многих еврейских посетителей полноценное участие в съезде.

Крайний срок переноса вашего значка 2020 года на 2022 год будет продлен до 25 июня 2021 года .Значки, приобретенные в 2021 году, не подлежат переносу, но могут быть возвращены до 30 июля.
Дополнительные сведения см. В этой статье часто задаваемых вопросов.

Ключевые вопросы

Сколько значков доступно?

Ограниченное количество 4-дневных и однодневных бейджей теперь доступно для покупки в соответствии с нашим ожидаемым лимитом посещаемости. Дальнейший инвентарь 4-дневных значков будет недоступен после того, как они будут распроданы, но дополнительные однодневные значки могут стать доступными в ближайшие месяцы.

Когда открывается онлайн-регистрация Gen Con?

Регистрация на Gen Con Online откроется 27 июня 2021 года.

Будет ли доступно больше значков?

Вполне возможно, что позже появится больше однодневных бейджей, в зависимости от протоколов по охране здоровья и безопасности. После распродажи 4-дневных значков дополнительные 4-дневные значки не будут доступны. Вы можете следить за нашей новостной рассылкой и следить за обновлениями в социальных сетях.

Если я пожертвую свой бейдж, смогу ли я его купить?

Да.Если вы пожертвовали свой бейдж, перед регистрацией бейджа с вами следует связаться по электронной почте, на которую вы регистрировались в прошлом году. Если вы не получили письмо до 22 мая, обратитесь по адресу [электронная почта защищена]

Если я переверну свой значок, гарантирован ли мне значок на 2021 год?

Да. Ваш значок уже должен появиться в вашей учетной записи Gen Con на странице «Мои пакеты». Если вы перевернули значок, а его там нет, обратитесь в [адрес электронной почты защищен]

Дополнительная информация и ответы на часто задаваемые вопросы доступны в Справочном центре Gen Con .

Ключевые даты:

Gen Con Indy Badge Registration: 23 мая

Gen Con Indy Housing Registration: 6 июня

Gen Con Indy Badge Крайний срок для переноса значка: 25 июня

Gen Con Online Badge Registration: 27 июня

Pop-Up Gen Con Badge Registration : 27 июня

Gen Con Indy Badge Цены (доступны 23 мая):

4-дневный: 113 долларов

Четверг: 62 доллара

Пятница: 62 доллара

суббота: 77 долларов

Воскресенье: 15 долларов

Торговый день: 135 $

Цены Gen Con Online и Pop-Up Gen Con (доступны 27 июня):

Gen Con Online: бесплатно

Pop-Up Gen Con: 5 долларов США

Дополнительная информация:

Обновление здоровья и безопасности
Часто задаваемые вопросы и статьи поддержки
Pop-Up Gen Con Information

Контактная информация службы поддержки клиентов:

(206) 385-1967

[адрес электронной почты защищен]


О Gen Con

Gen Con — крупнейшее и самое продолжительное ежегодное мероприятие, посвященное культуре настольных игр в Северной Америке.Конференция, которая началась в 1968 году в Женевском озере, штат Висконсин, ежегодно привлекает 70 000 посетителей и более 520 компаний-экспонентов. Во время съезда участники выбирают из более чем 20 000 мероприятий с билетами, представляющих широкий спектр настольных игр, карточных игр, ролевых игр, семинаров, развлекательных мероприятий и т. Д. Gen Con проходит каждое лето в конференц-центре Индианы, стадионе Лукас Ойл и в прилегающих отелях в центре Индианаполиса, штат Индиана.

Контактное лицо для прессы для Gen Con

Стейси Кирби, (206) 363-1492, [электронная почта защищена].

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *